privacy voorwaarden

Privacyverklaring WIMMIS BEHEER B.V.

WIMMIS BEHEER B.V. gevestigd te Ruitersboslaan 61, 4837 CJ Breda, verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving en alleen voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens hebben gekregen. Middels deze privacyverklaring willen we u graag nader informeren over de wijze waarop we dat doen om uw privacy te waarborgen.


DOEL
Wij verwerken alleen persoonsgegevens indien u daar uw toestemming voor heeft gegeven bij het verstrekken van uw persoonsgegevens. Daarnaast worden persoonsgegevens alleen gebruikt, indien wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben of dienen te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De persoonsgegevens die door WIMMIS BEHEER B.V. worden gebruikt hebben verschillende doeleinden:

 • De nakoming van een overeenkomst;
 • De afhandeling van een verzoek voor bijv. informatie;
 • De afhandeling van een klacht;
 • Het aanbieden van producten en diensten.


SOORT GEGEVENS
Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De volgende gegevens worden gebruikt om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • Uw vraag of opdracht; en
 • Uw bankrekeningnummer, indien beide partijen tot overeenstemming van een opdracht komen.


DERDEN
Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Indien dit nodig is ter verwezenlijking van het doel en/of project, dan wordt aan u om uitdrukkelijke toestemming verzocht. Daarnaast worden uw persoonsgegeven alléén aan derden verstrekt, indien dat wettelijk verplicht is. Wij zijn wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken op verzoek van bijvoorbeeld de politie. Dit kan noodzakelijk zijn in het belang van Staatsveiligheid of het voorkomen of opsporen van strafbare feiten.


BEWAARTERMIJN
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval niet langer bewaard dan na afloop van het project. Indien WIMMIS BEHEER B.V. het nodig acht de gegevens langer te bewaren, dan dient u daarvoor uitdrukkelijk toestemming te geven.


COOKIES
Wij gebruiken op onze website functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.


BEVEILIGING OP PERSOONSGEGEVENS
WIMMIS BEHEER B.V. draagt zorg voor een geschikte beveiliging van uw persoonsgegevens. Uw bescherming wordt serieus genomen en wij nemen alle redelijke en passende beveiligingsmaatregelen om openbaarmaking van uw persoonsgegevens tegen te gaan.


HET RECHT OP INZAGE, CORRECTIE, VERWIJDERING EN DATAPORTABILITEIT

 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Dit houdt in dat u uw persoonsgegevens kunt opvragen welke bij ons geregistreerd zijn en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren. Dit is mogelijk indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit ons systeem. Dit is slechts niet mogelijk indien er een dwingend, gerechtvaardigd belang is, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang.


HET RECHT OP INTREKKING VAN TOESTEMMING
Uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken kan op ieder moment worden ingetrokken.

KLACHTEN
U kunt een klacht indienen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de situatie dat u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. U kunt bezwaar maken door een e-mail te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. U dient uw BSN-nummer onleesbaar te maken. Binnen vier weken krijgt u antwoord.


CONTACTGEGEVENS WIMMIS BEHEER B.V.
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u deze richten aan: Carola Mol.

Privacyverklaring WIMMIS FINPROCO B.V.

WIMMIS FINPROCO B.V. gevestigd te Ruitersboslaan 61, 4837 CJ Breda, verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving en alleen voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens hebben gekregen. Middels deze privacyverklaring willen we u graag nader informeren over de wijze waarop we dat doen om uw privacy te waarborgen.


DOEL
Wij verwerken alleen persoonsgegevens indien u daar uw toestemming voor heeft gegeven bij het verstrekken van uw persoonsgegevens. Daarnaast worden persoonsgegevens alleen gebruikt, indien wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben of dienen te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De persoonsgegevens die door WIMMIS FINPROCO B.V. worden gebruikt hebben verschillende doeleinden:

 • De nakoming van een overeenkomst;
 • De afhandeling van een verzoek voor bijv. informatie;
 • De afhandeling van een klacht;
 • Het aanbieden van producten en diensten.

SOORT GEGEVENS
Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De volgende gegevens worden gebruikt om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • Uw vraag of opdracht; en
 • Uw bankrekeningnummer, indien beide partijen tot overeenstemming van een opdracht komen


DERDEN
Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Indien dit nodig is ter verwezenlijking van het doel en/of project, dan wordt aan u om uitdrukkelijke toestemming verzocht. Daarnaast worden uw persoonsgegeven alléén aan derden verstrekt, indien dat wettelijk verplicht is. Wij zijn wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken op verzoek van bijvoorbeeld de politie. Dit kan noodzakelijk zijn in het belang van Staatsveiligheid of het voorkomen of opsporen van strafbare feiten.

BEWAARTERMIJN
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval niet langer bewaard dan na afloop van het project. Indien WIMMIS FINPROCO B.V. het nodig acht de gegevens langer te bewaren, dan dient u daarvoor uitdrukkelijk toestemming te geven.

COOKIES
Wij gebruiken op onze website functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.


BEVEILIGING OP PERSOONSGEGEVENS
WIMMIS FINPROCO B.V. WIMMIS FINPROCO B.V. draagt zorg voor een geschikte beveiliging van uw persoonsgegevens. Uw bescherming wordt serieus genomen en wij nemen alle redelijke en passende beveiligingsmaatregelen om openbaarmaking van uw persoonsgegevens tegen te gaan.


HET RECHT OP INZAGE, CORRECTIE, VERWIJDERING EN DATAPORTABILITEIT

 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Dit houdt in dat u uw persoonsgegevens kunt opvragen welke bij ons geregistreerd zijn en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren. Dit is mogelijk indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit ons systeem. Dit is slechts niet mogelijk indien er een dwingend, gerechtvaardigd belang is, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang.


HET RECHT OP INTREKKING VAN TOESTEMMING
Uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken kan op ieder moment worden ingetrokken.


KLACHTEN
U kunt een klacht indienen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de situatie dat u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. U kunt bezwaar maken door een e-mail te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. U dient uw BSN-nummer onleesbaar te maken. Binnen vier weken krijgt u antwoord.


CONTACTGEGEVENS WIMMIS FINPROCO B.V.
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u deze richten aan: Carola Mol.